• Kode : 1003
  Pengarang : John M.Echols&Hs Shadily
  Tahun : 2003
  Tersedia : 1
  Lokasi : Rak 1
  Booking
 • Kode : 1004
  Pengarang : Soekidjo Notoatmodjo
  Tahun : 2003
  Tersedia : 2
  Lokasi : Rak 1
  Booking
 • Kode : 1005
  Pengarang : Siti Maimunah
  Tahun : 2005
  Tersedia : 5
  Lokasi : Rak 1
  Booking
 • Kode : 1006
  Pengarang : Ramali Ahmad
  Tahun : 2003
  Tersedia : 2
  Lokasi : Rak 1
  Booking
 • Kode : 1007
  Pengarang : Ramali Ahmad
  Tahun : 2005
  Tersedia : 1
  Lokasi : Rak 1
  Booking
 • Kode : 1008
  Pengarang : Edmund Schact
  Tahun : 2004
  Tersedia : 4
  Lokasi : Rak 1
  Booking
 • Kode : 1009
  Pengarang : Prof.Dr.W.Danuwijaa
  Tahun : 2009
  Tersedia : 1
  Lokasi : Rak 1
  Booking
 • Kode : 1010
  Pengarang : Maulidah Hanum
  Tahun : 2011
  Tersedia : 2
  Lokasi : Rak 1
  Booking
 • Kode : 1011
  Pengarang : W.A Newman Dorland
  Tahun : 2011
  Tersedia : 7
  Lokasi : Rak 1
  Booking
 • Kode : 1012
  Pengarang : Sue Hinclif
  Tahun : 1997
  Tersedia : 2
  Lokasi : Rak 1
  Booking