• Kode : 1463
  Pengarang : Utami Roesli
  Tahun : 2001
  Tersedia : 1
  Lokasi : Rak
  Booking
 • Kode : 1428
  Pengarang : Yefta Moenadjat
  Tahun : 2001
  Tersedia : 1
  Lokasi : Rak
  Booking
 • Kode : 1352
  Pengarang : Russel C. Swansburg
  Tahun : 2001
  Tersedia : 1
  Lokasi : Rak
  Booking
 • Kode : 1264
  Pengarang : Brunner & Suddarth
  Tahun : 2001
  Tersedia : 9
  Lokasi : Rak
  Booking
 • Kode : 1263
  Pengarang : Brunner & Suddarth
  Tahun : 2001
  Tersedia : 10
  Lokasi : Rak
  Booking
 • Kode : 1205
  Pengarang : Depkes RI
  Tahun : 2001
  Tersedia : 2
  Lokasi : Rak
  Booking
 • Kode : 1167
  Pengarang : Drs. Sumadi Suryabrata, BA, MA
  Tahun : 2001
  Tersedia : 1
  Lokasi : Rak
  Booking
 • Kode : 1109
  Pengarang : I Dewa Nyoman S
  Tahun : 2001
  Tersedia : 12
  Lokasi : Rak
  Booking
 • Kode : 1107
  Pengarang : Jurusan Teknologi Pangan dan G
  Tahun : 2001
  Tersedia : 3
  Lokasi : Rak
  Booking
 • Kode : 1106
  Pengarang : Elly Nurahmah
  Tahun : 2001
  Tersedia : 6
  Lokasi : Rak
  Booking